Utdelningsaristokrater – Sverige

I sverige finns det inte en enda utdelningsaristokrat. Det finns alltså inte ett enda bolag som under 25 år eller mer konstant ökat sina utdelningar. Det finns dock en hel del intressanta bolag som gjort utdelningar under en längre tid.

Hufvudstaden till exempel är ett svenska bolag som nu med raska steg närmar sig titeln som utdelningsaristokrat. Sedan 1997 har bolaget konstant ökat sina utdelningar.

Även om det inte finns några bolag i sverige som faller inom definitionen av utdelningsaristokrater, så finns det en hel del bolag som har stabila utdelningar. Alla dessa bolag bör den investerare som investerar långsiktigt titta närmare på.

Här är en lista på bra aktier som skulle kunna klassas som svenska utdelningsaristokrater.

Utdelningsaristokrater – Europa

Utdelningsaristokrater är vanligast förekommande i USA. Där finns det en lång lista på bolag som haft stigande utdelningar i 25 år eller mer. Tittar vi i europa så är utbudet av bolag av den här typen mycket begränsat. Om vi tar Tyskland som exempel så finns det bara en europeisk utdelningsaristokrat på den marknaden.

För att kunna lista europeiska utdelningsaristokrater så behöver lätta lite på kraven. Det finns en hel del stabila bolag i europa om haft utdelningar i över 25 år. Problem med dessa är alltså enbart att det inte alltid varit stigande utdelningar, något som krävs för att kunna kallas för utdelningsaristokrat.

Utdelningsaristokrater – USA

Utdelningsaristokrater är börsnoterade bolag som hela tiden höjt sin utdelning under de senaste 25 åren. Begreppet myntades från början i USA och här får dessa bolag mycket stor uppmärksamhet.

Att investera utdelningsaristokrater som ger en ökande utdelning är mer gynnsamt på lång sikt än att leta efter företag med en hög direktavkastning.

Exempel på amerikanska utdelningsaristokrater är bolag som 3M och CocaCola. CocaCola har höjt sin utdelning konstant de senaste 56 åren. De investerare som främst lockas av dessa amerikanska utdelningsaristokrater är investerare som har långsiktighet som sin strategi. Här är alltså aktiekursen av underordnad betydelse. Man äger aktien på lång sikt för att få ta del av utdelningen.

Utländska Utdelningsaktier

Vill du skapa en riktig framgångsrik pengamaskin som ger dig en bra passiv inkomst så kan det vara intressant att höja blicken och se bortom sveriges gränser. För även om vi har en hel del stabila bolag i Sverige som genererar bra utdelning så har vi även, sett ur ett globalt perspektiv, ett högt skattetryck för våra företag, vilket pressar ner marginalerna och i slutändan utdelningen till aktieägarna.

Tittar man i övriga världen så ser det mycket annorlunda ut från land till land. Till exempel så ser man en hel del bolag i USA och övriga världen som delar ut pengar månadsvis istället för som i sverige, årsvis. Bara en sån sak!

När man letar efter stabila utdelningsaktier till sin portfölj så letar man främst efter bolag som år efter höjt utdelningen till sina aktieägare. Här finns det en grupp bolag som hamnar inom vad vi kallar för “Dividend Kings”, det vill säga de bolag i världen som har den stabilaste utvecklingen av sina utdelningar. Här hittar vi bolag som Coca Cola och Colgate-Palmolive.

Fördelen med att leta globalt efter utdelningsaktier är att ditt urval blir större och att du enklare kan diversifiera din portfölj utan att behöva göra så mycket avkall på din företagsvärdering. Håller man sig till Stockholmsbörsen så blir urvalet ganska litet och man tvingas kanske att investera i bolag inom samma sektor eller inom sektorer man inte tror på. Tittar man istället på utländska utdelningsaktier så kommer man enklare att kunna följa sin strategi till punkt och pricka.

Amerikanska Utdelningsaktier

Ett bra sätt att välja ut rätt utdelningsaktier för sin portfölj är att titta på hur utdelningen ökat från år till år. Man ska alltså inte titta för mycket på direktavkastningen. Tittar man på amerikanska utdelningsaktier så är vissa av dessa bolag fenomenala på att år efter år öka sin utdelning. Det finns till och med någonting som heter utdelningsaristokrater. Det är bolag som höjt utdelningen varje år i minst 25 år.

Det finns exempel på bolag i USA som höjt sin utdelning år efter år sedan 50- och 60-talet. Så letar man efter bra bolag till sin portfölj av utdelningsaktier så är amerikanska utdelningsaktier ett hett och stabilt tips.

Det finns till och med amerikanska ETF:er som bara följer utdelningsaristokrater i USA. Man kan också titta på vissa index. Ta en titt på The S&P High Yield Dividend Aristocrats för att hitta bra kandidater till din portfölj.

Tänk på att när du investerar i Amerikanska aktier så betalar du generellt ett högre courtage för varje affär. Dessutom uppstår en valutarisk i och med att du handlar med amerikanska dollar mot svenska kronor. Men då en portfölj med fokus på utdelningar handlar om långsiktiga investeringar så kommer valutarisken att bli mindre.

Ett tips är att blanda både svenska, amerikanska och andra utländska utdelningsaktier i din portfölj. På så sätt sprider du riskerna och ser till att ha en diversifierad portfölj. Se även till att investera i bolag inom olika sektorer och branscher för att på så sätt bredda din exponering ytterligare.

Utdelningsaktier – En snabbkurs

Vad är egentligen en utdelningsaktie och vad är syftet med att fokusera sin investeringsverksamhet på dessa? Här kommer vi nu gå igenom grunderna samt titta på den strategi du kan använda för att bli framgångsrik på utdelningsaktier.

Vad är en utdelningsaktie?

Alla börsnoterade bolag delar så klart ibland ut pengar till sina aktieägare som tack för att dom trott på bolaget och valt att investera sina pengar hos dom. Men tittar man till exempel på tillväxtbolag så händer det relativt ofta att utdelningen helt uteblir. Ofta förklaras detta med att man behöver kapitalet för den fortsatta utvecklingen, vilket på sikt kommer att göra företaget mer lönsamt, vilket i sin tur kommer att innebära utdelningar och ett högre värde på aktierna.

En utdelningsaktie är motsatsen till detta. Här pratar vi om stabila börsbolag som år efter år delar ut en stabil och förväntad utdelning till sina aktieägare. Aktieägarna förväntar sig inga större rörelser i aktiekursen, utan det är utdelningen man vill åt.

Fördelar med att investera i utdelningsaktier

Fördelarna med att investera i utdelningsaktier är framför allt att man slipper bekymra sig över de kortsiktiga svängningar som aktiekurser gör. Investerar man i utdelningsaktier med syftet att låta utdelningen stå för avkastningen på innehavet så ser man investeringen som mer långsiktig. Om man dessutom väljer att återinvestera utdelningen varje år så får man en ränta-på-ränta-effekt och kan se sitt kapital växa stadigt år efter år.

1. Skapa din strategi

Här gäller det att göra ett bra grundarbete från början. Tanken är att du ska välja ut ett antal utdelningsaktier och sedan investera i dessa på lång sikt. Gå igenom de stora börsbolagen och titta på den historiska utdelningen. Verkar dom inom en sektor som du tror kommer att vara lönsam på lång sikt? Detta är frågor du bör ställa dig när du gör ditt urval.

2. Genomför strategin

När du sedan har ett antal bolag så finns det lite olika sätt att genomföra sin strategi. Många väljer att månadsspara. Då kan man enkelt välja att köpa det bolag som just den månaden har en liten dipp i sin aktiekurs. Då får man ju en liten rabatt på just den aktien. Nästa månad kanske det är något annat av bolagen som har en liten dipp. Ett annat sätt att investera i utdelningsaktier är om man har ett lite större kapital. Då kanske man mer strategiskt köper sin in under en längre tid och hela tiden arbetar med tillgångsallokering för att se till att ha en viss andel av sitt kapital säkrat i exempelvis räntefonder.

Din portfölj blir din pengamaskin

När du väl är igång så är syftet med din portfölj uteslutande att generera pengar i form av utdelning. Man kan säga att du byggt dig en egen pengamaskin. En passiv inkomst om man så vill. Sparandet kräver disciplin och det kan ibland tyckas lockande att ta del av uppenbara möjligheterna i de kortsiktiga kursrörelserna. Därför är det viktigt att man sätter upp tydliga och mekaniska regler för sig själv så att man inte frångår sin strategi.

Direktavkastning, vad är det? – En definition av direktavkastning

Direktavkastning, vad betyder det?

En akties direktavkastning visar hur stor utdelningen är i förhållande till aktiekursen, mätt i procent. Genom att titta på direktavkastningen får du en snabb indikation på hur stor del av dina investerade pengar du kommer att få tillbaks i form av utdelningar.

Så räknar du ut aktiens direktavkastning

Direktavkastningen räknas ut genom att dividera utdelningen med aktiekursen:

Utdelningen / aktiekursen = direktavkastningen

Exempel:

Du betalar 150 kronor för en aktie vars utdelning i år ligger på 3 kronor per aktie.

Uträkningen blir då:

3 kronor i utdelning / aktiekursen 150 kronor = 0,02 => 2% direktavkastning

Därför ändras direktavkastningen

Aktiekursen ändras

En akties direktavkastning ändras varje dag. Det beror på att aktiekursen hela tiden rör på sig. Låt oss anta att du köper ett bolag idag där direktavkastningen är 3 procent. Efter några dagar släpper bolaget en rapport som överraskar marknaden med positiva försäljningssiffror. Aktiekursen rusar med 10 procent under loppet av några få dagar. Om du i det läget skulle köpa fler aktier i bolaget innebär det att direktavkastningen blir lägre än för det första köpet eftersom kursen har stigit samtidigt som utdelningen är densamma. Den nya direktavkastningen blir 2,7 procent.

Utdelningen ändras

Många utdelningsaktier höjer utdelningen då och då. Ofta sker det efter att företagets vinst ökat. När vinsten ökar finns det mer pengar att dela ut till aktieägarna. Det finns utdelningsaktier som har en utdelningspolicy som innebär att bolaget ska sträva efter att höja utdelningen gradvis från år till år. Samtidigt finns det bolag som har oregelbundna utdelningar. Det förekommer även att företag sänker utdelningen. När utdelningen höjs eller sänks påverkar det direktavkastningen.

Exempel:

Låt oss anta att utdelningen i ett bolag är 3 kronor per aktie och aktiekursen är 150 kronor. Det innebär en direktavkastning på 2 procent. Bolaget beslutar att höja utdelningen till 4 kronor per aktie. Plötsligt är direktavkastningen 2,67 procent istället.

I verkligheten kommer marknaden att regera på nyheten om utdelningshöjningen och handla upp priset på aktien. Om vi antar att kursen stiger med 10 procent de kommande dagarna innebär det att den nya kursen är 165 kronor och direktavkastningen efter utdelningshöjningen landar på 2,4 procent.

En stötdämpare på en orolig börs

När en akties kurs sjunker stiger direktavkastningen proportionerligt. Därför fungerar utdelningsaktier ofta som stötdämpare när börsen är orolig. När kursen faller och direktavkastningen stiger blir det allt mer intressant att köpa på sig mer aktier. När fler och fler investerare intresserar sig för en aktie påverkar det priset positivt. Den ökade efterfrågan på aktien bromsar prisfallet. Därför brukar utdelningsaktier inte falla lika mycket som till exempel tillväxtaktier under orostider på börsen.

Hög direktavkastning kan vara ett varningstecken

Ett vanligt nybörjarmisstag bland utdelningsinvesterare är att försöka få en så hög direktavkastning som möjligt. Ofta är det inte så smart att köpa in sig i det där bolaget med 7 procent i direktavkastning. Det kan vara en utdelningsfälla. Ett sådant scenario kan uppstå om bolaget dras med någon form av problem vilket fått kursen på fall. På grund av de dåliga finanserna är det fullt möjligt att utdelningen sänks eller uteblir. Det kan också hända att bolag delar ut mer än vad de egentligen har råd med. Sådana utdelningar är inte hållbara och det innebär en mycket hög risk att köpa aktier i ett sådant bolag.

Du kan upptäcka och undvika utdelningsfällor genom att jämföra direktavkastningen med andra liknande bolag inom samma sektor. Om ett bolags direktavkastning sticker ut långt över de andra bolagen då finns anledning att tro att det är en utdelningsfälla.

Extrautdelningar

De flesta svenska bolag delar ut en gång om året, ofta på våren. Vissa bolag delar ut två gånger om året. Amerikanska och vissa utländska utdelningsaktier har som regel utdelning fyra gånger per år. Dessa utdelningar kallas för ordinarie utdelningar. Ibland händer det att bolag ger ut en eller flera extra utdelningar vid sidan om den ordinarie. Det kan till exempel inträffa om företaget gör en avyttring eller om vinsten blir oväntat stor. Utifall styrelsen anser att pengarna inte kan återinvesteras på ett fördelaktigt sätt kan den fatta beslut om att dela ut pengarna till aktieägarna istället.

När du jämför direktavkastningen på bolag bör du jämföra den ordinarie direktavkastningen. På så vis får du en bättre bild av vilka utdelningar du kan förvänta dig i framtiden. Man kan inte räkna med att det blir extrautdelning varje år.

Direktavkastning vs totalavkastning

När du äger en utdelningsaktie får du regelbundet in utdelningarna på kontot. Vissa utdelningsinvesterare fokuserar helt och hållet på utdelningarna och tänker inte så mycket på hur aktiekursen utvecklas. Detta kan fungera om du har bestämt dig för att aldrig sälja bolaget utan vill behålla det för evigt. För de flesta blir det förr eller senare aktuellt att sälja aktien. Kanske vill du köpa en annan utdelningsaktie, minska på ett innehav som upptar en för stor del av portföljen, eller så vill du minska exponeringen mot aktiemarknaden helt och hållet. Då är det relevant att titta på hur stor totalavkastningen för aktien blivit.

Totalavkastning = kursutveckling + utdelningar

Du kan få en uppfattning om hur mycket utdelning du kommer att få genom att titta på direktavkastningen innan du köper aktien. Totalavkastningen visar istället hur mycket du tjänat totalt under en given period med både kursvinsten och alla utdelningar inräknade.

Mer än bara direktavkastning

Att köpa utdelningsaktier innebär mycket mer än att bara titta på direktavkastningen. Faran med att bara titta på direktavkastningen är att man inte får någon information om företagets historik, vart det är på väg eller hur hållbara utdelningarna är.

För den som vill investera i aktier finns det många nyckeltal som kan analyseras. För just utdelningsaktier vill vi peka på två nyckeltal som extra intressanta vid sidan av direktavkastningen.

Utdelningstillväxt

Det ena nyckeltalet är utdelningstillväxten. Ett bolag som höjer utdelningen i princip varje år sänder positiva signaler till investerarna. Det finns ett motsatsförhållande mellan direktavkastning och utdelningstillväxt. Ju högre direktavkastningen är desto lägre utdelningstillväxt brukar det vara. För den som har en lång investeringshorisont brukar det löna sig att satsa på aktier med hög utdelningstillväxt på bekostnad av en lite lägre direktavkastning. Om man föredrar ett starkt kassaflöde, till exempel om man vill leva på utdelningarna redan idag, då kan det vara bättre att satsa på bolag med en högre direktavkastning.

Utdelningsandel

Det andra viktiga nyckeltalet är utdelningsandelen. Utdelningsandel indikerar hur stor andel av vinsten som delas ut till aktieägarna. Vi vill att utdelningsandelen ska vara mindre än 100 procent, men gärna mycket lägre. Aktier med en hög utdelningstillväxt brukar ha en lägre utdelningsandel. Det beror på att det handlar om växande bolag där en stor del vinsten återinvesteras i verksamheten. Utdelningsaktier med fokus på hög direktavkastning har ofta en ganska hög utdelningsandel också och inte så mycket tillväxt.

Utdelningshistorik

Titta också på utdelningshistoriken. Har bolaget delat ut i två år i rad eller i femton år? Det säger en hel del om hur säker utdelningen kan förväntas vara. Det är även intressant att titta på den historiska direktavkastningen. Brukar ett visst bolags direktavkastning ligga på cirka 1,5 procent men den för tillfället är 3 procent, ja då kanske det kan vara ett intressant läge att investera i bolaget.