Utdelningsaktier

Amerikanska Utdelningsaktier

Last Updated on maj 18, 2022 by Emelie

Många amerikanska utdelningsaktier har frekvent utdelning och kan därför bidra med ett löpande inflöde av extra kapital i sparportföljen. Nedan finner du en kort introduktion till amerikanska utdelningsaktier, hur du hittar bra kandidater att köpa samt vad som är viktigt att tänka på vid handel med amerikanska aktier generellt. 

Att inkludera amerikanska utdelningsaktier i sitt sparande bidrar med såväl ökad geografisk diversifiering, som chans till utdelning oftare än vad som är möjligt med svenska utdelningsaktier. I USA är det nämligen vanligt med utdelning en gång per kvartal eller till och med varje månad, till skillnad från vad som generellt gäller för svenska alternativ – där de flesta bara delar ut en gång per år.

Utbudet av amerikanska aktier är också betydligt större än det som finns att tillgå på den svenska marknaden. Många av världens största och inom sina segment marknadsledande bolag finns i USA, och många av dessa är också utmärkta utdelningsaktier. Stora stabila bolag som inte bara haft stabil utdelning under många år, utan som dessutom ökat sin utdelning varje eller nästintill varje år.

Samtidigt kan ett stort utbud göra det desto svårare att veta vilka aktier man faktiskt ska satsa på – i synnerhet om man sedan tidigare endast har begränsad eller ingen erfarenhet av amerikanska aktier och handel på USA-börsen. Att titta på hur andra handlar kan lyckligtvis bidra med hjälpsam inspiration till den egna handeln, även om det alltid är viktigt att i grund i botten fatta sina egna investeringsbeslut utifrån vad man själv tror och vilka ekonomiska förutsättningar man har.

Nedan listar vi några av de mest populära amerikanska utdelningsaktierna på marknaden just nu, sett till antal ägare.

Populära amerikanska utdelningsaktier

 1. AT&T Inc
 2. Chevron Corp
 3. Abbvie Inc
 4. Coca Cola Co
 5. Pepsi Co
 6. Realty Income Corp
 7. 3M
 8. Johnson & Johnson
 9. Procter & Gamble Co
 10. Clorox Co
 11. McDonald’s Corp
 12. Colgate-Palmolive
 13. Emerson Electrics
 14. Walmart Inc
 15. Caterpillar Inc

Tips! Klicka på länkarna för att komma till respektive akties analys- och informationssida hos Avanza.

Riskinformation: Ovan lista är inga tips eller råd om investeringar utan ska endast ses som inspiration. Kom ihåg att historisk avkastning aldrig är någon garanti för framtida avkastning och att handel med aktier och fonder alltid innebär en risk. Fatta alltid genomtänka och riskmedvetna investeringsbeslut utifrån dina unika förutsättningar. 

Hur hittar jag bra amerikanska utdelningsaktier?

Ett bra sätt att välja ut rätt utdelningsaktier för sin portfölj är att titta på hur utdelningen ökat från år till år. Man ska alltså inte titta för mycket på direktavkastningen. Tittar man på amerikanska utdelningsaktier så är vissa av dessa bolag fenomenala på att år efter år öka sin utdelning. Det finns till och med någonting som heter utdelningsaristokrater. Det är bolag som höjt utdelningen varje år i minst 25 år.

Det finns exempel på bolag i USA som höjt sin utdelning år efter år sedan 50- och 60-talet. Så letar man efter bra bolag till sin portfölj av utdelningsaktier så är amerikanska utdelningsaktier ett hett och stabilt tips.

Det finns till och med amerikanska ETF:er som bara följer utdelningsaristokrater i USA. Man kan också titta på vissa index. Ta en titt på The S&P High Yield Dividend Aristocrats för att hitta bra kandidater till din portfölj.

Sammantaget kan alltså sägas att följande kriterier är bra att kika efter när du ska välja utdelningsaktier, såväl amerikanska som rent generellt:

 • Bra utdelningstillväxt snarare än hög direktavkastning
 • Stabil utdelning – inga eller få inställda och/eller sänkta utdelningar
 • Utdelning i förhållande till vinst – delar företaget ut hela vinsten minskar chansen till god tillväxt eftersom inga pengar investeras i expandering och verksamhetsutveckling. Samtidigt vill man heller inte ha en för låg procent.

Varför investera i amerikanska utdelningsaktier – och hur många olika aktier bör man köpa?

Geografisk diversifiering, frekventa utdelningar och framförallt generellt stabila utdelningar. Det finns flera goda skäl att investera i amerikanska utdelare och använda dem som ett komplement till övriga innehav i din portfölj.

Hur många olika aktier som är lagom att köpa beror på flera olika faktorer och kan se väldigt olika ut för olika personer med förutsättningar som skiljer sig åt. Viktigt är att se till diversifieringen överlag i din portfölj – det vill säga riskspridningen – och att investera på ett sätt som ger dig en så god riskspridning som möjligt.

Amerikanska aktier – med eller utan utdelning – bör inte utgöra en alltför stor del av din portfölj, liksom inte heller svenska aktier eller aktier från andra länder bör. Optimalt är att sprida innehaven på några olika geografiska marknader, för att få en så bred exponering som möjligt samt en god diversifiering.

Generellt brukar omkring 12-15 olika aktier vara lagom att ha i en utdelningsportfölj, allt som allt. Av dessa kan man exempelvis låta 30% vara amerikanska utdelare, medan resten fördelas jämnt på svenska, nordiska och europeiska aktier – förslagsvis.

Förutom geografisk diversifiering är det också viktigt att investera i bolag inom olika sektorer och branscher. Satsar du allt på en och samma marknad, till exempel läkemedel eller ny teknik, blir du väldigt sårbar vid nedgångar i den specifika branschen och löper stor risk att förlora hela eller stora delar av din investering.

Viktigt att tänka på när du köper amerikanska aktier

När du investerar i amerikanska aktier betalar du generellt ett högre courtage för varje affär. Dessutom uppstår en valutarisk i och med att du handlar med amerikanska dollar mot svenska kronor. Men då en portfölj med fokus på utdelningar handlar om långsiktiga investeringar kommer valutarisken att bli mindre. Likväl är det viktigt att känna till.

Avslutningsvis summerar vi guiden ovan i några viktiga pointers som är bra att ha i bakhuvudet vid handel med amerikanska utdelningsaktier:

 • Amerikanska utdelare ger ofta mer frekvent utdelning än svenska – vanligen kvartalsvis eller månadsvis.
 • Bra utdelningstillväxt och stabila utdelningar är viktigare än hög direktavkastning.
 • Tänk på att sprida riskerna genom att blanda amerikanska utdelare med aktier från andra länder.
 • Amerikanska aktier handlas i USD, varför valutadifferenser mot SEK kan uppstå när du ska sälja dina innehav. Beroende på hur kursen mellan SEK och USD är kan det påverka värdet på dina aktier positivt eller negativt.
 • Håll utkik efter amerikanska utdelningsaristokrater – det vill aktier vars utdelning ökat varje år i minst 25 år.

 

Läs gärna mer om ämnet här.

Related Articles

Back to top button