Utdelningsaktier

Utdelningsandel – Vad är det och hur räknar man ut det?

Last Updated on november 12, 2021 by admin

Utdelningsandel visar hur mycket av företagets vinst i procent, som delas ut till aktieägarna. När du köper utdelningsaktier behöver du försäkra dig om att utdelningen är hållbar, att bolaget inte plötsligt ställer in eller sänker den.

Hur stor utdelningsandel är normalt

Utdelningsandelen brukar oftast ligga kring 25-65%. Oftast brukar företag behålla en del av vinsten för tillväxt och investeringar.

Om utdelningsandelen är över 100% så är detta ett stort varningstecken. Bolaget delar ut mer pengar än sin vinst. Detta är inte hållbart över tid. Ibland beror det på att bolaget inte vill sänka sin utdelningshistorik, eller att bolaget har en stor kassa som de vill dela ut. Oavsett anledning så behöver du som investerare hitta orsaken.

Ett högt värde innebär att bolaget delar ut stor del av sin vinst. Viktigt att förstå varför detta sker.

Hur räknar man ut utdelningsandel?

Utdelningsandelen beräknas genom företagets vinst. Det kan ibland också beräknas på företagets kassaflöde. I en del fall, om man vill få mer exakta siffror så kan man titta på bolaget aktieutdelning i förhållande till företagets fria kassaflöde.

  • Utdelningsandel baserat på vinst = utdelning / vinst
  • Utdelningsandel baserat på kassaflöde = utdelning / kassaflöde
  • Utdelningsandel baserat på fritt kassaflöde = utdelning / fritt kassaflöde

Related Articles

Back to top button