Utdelningsaktier

Utdelningsaristokrater – USA

Last Updated on september 19, 2021 by admin

Utdelningsaristokrater är börsnoterade utdelningsaktier som hela tiden höjt sin utdelning under de senaste 25 åren. Begreppet myntades från början i USA och här får dessa bolag mycket stor uppmärksamhet.

Att investera utdelningsaristokrater som ger en ökande utdelning är mer gynnsamt på lång sikt än att leta efter företag med en hög direktavkastning.

Exempel på amerikanska utdelningsaristokrater är bolag som 3M och CocaCola. CocaCola har höjt sin utdelning konstant de senaste 56 åren. De investerare som främst lockas av dessa amerikanska utdelningsaristokrater är investerare som har långsiktighet som sin strategi. Här är alltså aktiekursen av underordnad betydelse. Man äger aktien på lång sikt för att få ta del av utdelningen.

Related Articles

Back to top button