Utdelningsaktier

Stabilaste Utdelningsaktierna

Last Updated on september 19, 2021 by admin

Vill du skapa en riktig framgångsrik pengamaskin som ger dig en bra passiv inkomst så kan det vara intressant att höja blicken och se bortom Sveriges gränser. För även om vi har en hel del stabila utdelningsaktier och bolag i Sverige som genererar bra utdelning så har vi även, sett ur ett globalt perspektiv, ett högt skattetryck för våra företag, vilket pressar ner marginalerna och i slutändan utdelningen till aktieägarna.

Tittar man i övriga världen så ser det mycket annorlunda ut från land till land. Till exempel så ser man en hel del bolag i USA och övriga världen som delar ut pengar månadsvis istället för som i Sverige, årsvis. Bara en sån sak!

När man letar efter stabila utdelningsaktier till sin portfölj så letar man främst efter bolag som år efter höjt utdelningen till sina aktieägare. Här finns det en grupp bolag som hamnar inom vad vi kallar för “Dividend Kings”, det vill säga de bolag i världen som har den stabilaste utvecklingen av sina utdelningar. Här hittar vi bolag som Coca Cola och Colgate-Palmolive.

Fördelen med att leta globalt efter utdelningsaktier är att ditt urval blir större och att du enklare kan diversifiera din portfölj utan att behöva göra så mycket avkall på din företagsvärdering. Håller man sig till Stockholmsbörsen så blir urvalet ganska litet och man tvingas kanske att investera i bolag inom samma sektor eller inom sektorer man inte tror på. Tittar man istället på utländska utdelningsaktier så kommer man enklare att kunna följa sin strategi till punkt och pricka.

Läs gärna mer här om ämnet.

Related Articles

Back to top button