Utdelningsaktier

Direktavkastning på aktier, vad är det? – Räkna ut direktavkastningen

Last Updated on november 18, 2021 by admin

Direktavkastning, vad betyder det?

En akties direktavkastning visar hur stor utdelningen är i förhållande till aktiekursen, mätt i procent. Genom att titta på direktavkastningen får du en snabb indikation på hur stor del av dina investerade pengar du kommer att få tillbaks i form av utdelningar.

Aktier med hög direktavkastning

Hur hög direktavkastningen är just nu varierar hela tiden. I listan nedan har vi sammanställt bolag med högst ordinarie direktavkastning på Stockholmsbörsen i snitt under tre år. Det ger en indikation på vilka aktier som brukar ha stora utdelningar.

Klicka på företagsnamnet så kan du läsa mer om varje utdelningsaktie hos Avanza!

Aktierna med högst direktavkastning Ordinarie direktavkastning, snitt 3 år
Havsfrun Investment 8.5%
Electra Gruppen 7.3%
Samhällsbyggnadsbolag D 6.6%
Sagax D 6.2%
NAXS Nordic Access 5.9%
Fastpartner D 5.8%
Diös 5.2%
Betsson 4.8%
Öresund 4.6%
Dustin Group 4.4%

Så räknar du ut aktiens direktavkastning

Direktavkastningen räknas ut genom att dividera utdelningen med aktiekursen:

Utdelningen / aktiekursen = direktavkastningen

Exempel:

Du betalar 150 kronor för en aktie vars utdelning i år ligger på 3 kronor per aktie.

Uträkningen blir då:

3 kronor i utdelning / aktiekursen 150 kronor = 0,02 => 2% direktavkastning

Därför ändras direktavkastningen

Aktiekursen ändras

En akties direktavkastning ändras varje dag. Det beror på att aktiekursen hela tiden rör på sig. Låt oss anta att du köper ett bolag idag där direktavkastningen är 3 procent. Efter några dagar släpper bolaget en rapport som överraskar marknaden med positiva försäljningssiffror. Aktiekursen rusar med 10 procent under loppet av några få dagar. Om du i det läget skulle köpa fler aktier i bolaget innebär det att direktavkastningen blir lägre än för det första köpet eftersom kursen har stigit samtidigt som utdelningen är densamma. Den nya direktavkastningen blir 2,7 procent.

Utdelningen ändras

Många utdelningsaktier höjer utdelningen då och då. Ofta sker det efter att företagets vinst ökat. När vinsten ökar finns det mer pengar att dela ut till aktieägarna. Det finns utdelningsaktier som har en utdelningspolicy som innebär att bolaget ska sträva efter att höja utdelningen gradvis från år till år. Samtidigt finns det bolag som har oregelbundna utdelningar. Det förekommer även att företag sänker utdelningen. När utdelningen höjs eller sänks påverkar det direktavkastningen.

Exempel:

Låt oss anta att utdelningen i ett bolag är 3 kronor per aktie och aktiekursen är 150 kronor. Det innebär en direktavkastning på 2 procent. Bolaget beslutar att höja utdelningen till 4 kronor per aktie. Plötsligt är direktavkastningen 2,67 procent istället.

I verkligheten kommer marknaden att regera på nyheten om utdelningshöjningen och handla upp priset på aktien. Om vi antar att kursen stiger med 10 procent de kommande dagarna innebär det att den nya kursen är 165 kronor och direktavkastningen efter utdelningshöjningen landar på 2,4 procent.

En stötdämpare på en orolig börs

När en akties kurs sjunker stiger direktavkastningen proportionerligt. Därför fungerar utdelningsaktier ofta som stötdämpare när börsen är orolig. När kursen faller och direktavkastningen stiger blir det allt mer intressant att köpa på sig mer aktier. När fler och fler investerare intresserar sig för en aktie påverkar det priset positivt. Den ökade efterfrågan på aktien bromsar prisfallet. Därför brukar utdelningsaktier inte falla lika mycket som till exempel tillväxtaktier under orostider på börsen.

Hög direktavkastning kan vara ett varningstecken

Ett vanligt nybörjarmisstag bland utdelningsinvesterare är att försöka få en så hög direktavkastning som möjligt. Ofta är det inte så smart att köpa in sig i det där bolaget med 7 procent i direktavkastning. Det kan vara en utdelningsfälla. Ett sådant scenario kan uppstå om bolaget dras med någon form av problem vilket fått kursen på fall. På grund av de dåliga finanserna är det fullt möjligt att utdelningen sänks eller uteblir. Det kan också hända att bolag delar ut mer än vad de egentligen har råd med. Sådana utdelningar är inte hållbara och det innebär en mycket hög risk att köpa aktier i ett sådant bolag.

Du kan upptäcka och undvika utdelningsfällor genom att jämföra direktavkastningen med andra liknande bolag inom samma sektor. Om ett bolags direktavkastning sticker ut långt över de andra bolagen då finns anledning att tro att det är en utdelningsfälla.

Extrautdelningar

De flesta svenska bolag delar ut en gång om året, ofta på våren. Vissa bolag delar ut två gånger om året. Amerikanska och vissa utländska utdelningsaktier har som regel utdelning fyra gånger per år. Dessa utdelningar kallas för ordinarie utdelningar. Ibland händer det att bolag ger ut en eller flera extra utdelningar vid sidan om den ordinarie. Det kan till exempel inträffa om företaget gör en avyttring eller om vinsten blir oväntat stor. Utifall styrelsen anser att pengarna inte kan återinvesteras på ett fördelaktigt sätt kan den fatta beslut om att dela ut pengarna till aktieägarna istället.

När du jämför direktavkastningen på bolag bör du jämföra den ordinarie direktavkastningen. På så vis får du en bättre bild av vilka utdelningar du kan förvänta dig i framtiden. Man kan inte räkna med att det blir extrautdelning varje år.

Direktavkastning vs totalavkastning

När du äger en utdelningsaktie får du regelbundet in utdelningarna på kontot. Vissa utdelningsinvesterare fokuserar helt och hållet på utdelningarna och tänker inte så mycket på hur aktiekursen utvecklas. Detta kan fungera om du har bestämt dig för att aldrig sälja bolaget utan vill behålla det för evigt. För de flesta blir det förr eller senare aktuellt att sälja aktien. Kanske vill du köpa en annan utdelningsaktie, minska på ett innehav som upptar en för stor del av portföljen, eller så vill du minska exponeringen mot aktiemarknaden helt och hållet. Då är det relevant att titta på hur stor totalavkastningen för aktien blivit.

Totalavkastning = kursutveckling + utdelningar

Du kan få en uppfattning om hur mycket utdelning du kommer att få genom att titta på direktavkastningen innan du köper aktien. Totalavkastningen visar istället hur mycket du tjänat totalt under en given period med både kursvinsten och alla utdelningar inräknade.

Mer än bara direktavkastning

Att köpa utdelningsaktier innebär mycket mer än att bara titta på direktavkastningen. Faran med att bara titta på direktavkastningen är att man inte får någon information om företagets historik, vart det är på väg eller hur hållbara utdelningarna är.

För den som vill investera i aktier finns det många nyckeltal som kan analyseras. För just utdelningsaktier vill vi peka på två nyckeltal som extra intressanta vid sidan av direktavkastningen.

Utdelningstillväxt

Det ena nyckeltalet är utdelningstillväxten. Ett bolag som höjer utdelningen i princip varje år sänder positiva signaler till investerarna. Det finns ett motsatsförhållande mellan direktavkastning och utdelningstillväxt. Ju högre direktavkastningen är desto lägre utdelningstillväxt brukar det vara. För den som har en lång investeringshorisont brukar det löna sig att satsa på aktier med hög utdelningstillväxt på bekostnad av en lite lägre direktavkastning. Om man föredrar ett starkt kassaflöde, till exempel om man vill leva på utdelningarna redan idag, då kan det vara bättre att satsa på bolag med en högre direktavkastning.

Utdelningsandel

Det andra viktiga nyckeltalet är utdelningsandelen. Utdelningsandel indikerar hur stor andel av vinsten som delas ut till aktieägarna. Vi vill att utdelningsandelen ska vara mindre än 100 procent, men gärna mycket lägre. Aktier med en hög utdelningstillväxt brukar ha en lägre utdelningsandel. Det beror på att det handlar om växande bolag där en stor del vinsten återinvesteras i verksamheten. Utdelningsaktier med fokus på hög direktavkastning har ofta en ganska hög utdelningsandel också och inte så mycket tillväxt.

Utdelningshistorik

Titta också på utdelningshistoriken. Har bolaget delat ut i två år i rad eller i femton år? Det säger en hel del om hur säker utdelningen kan förväntas vara. Det är även intressant att titta på den historiska direktavkastningen. Brukar ett visst bolags direktavkastning ligga på cirka 1,5 procent men den för tillfället är 3 procent, ja då kanske det kan vara ett intressant läge att investera i bolaget.

Related Articles

Back to top button